Algemene Voorwaarden

Winston Churchilllaan 178
1180 Ukkel
België
BE0524665377

Artikel 1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, bestellingen en leveringen van Sketch en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sketch en klant.

De overeenkomst is bindend op het moment dat u een bestelling plaatst op www.sketchagency.be/shop

Voordat u een bestelling kunt plaatsen, dient u akkoord te gaan met de Verkoopsvoorwaarden. Lees deze dus zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst.
Door middel van het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Sketch behoudt zich het recht voor haar Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt en van kracht geworden op: 10 mei 2021

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Sketch via sayhello@sketchagency.be

De Verkoopsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Sketch. Op verzoek kan Sketch u een schriftelijk exemplaar toezenden.

 

Artikel 2. Klant

Om bij Sketch een bestelling te kunnen plaatsen, dient u:

  • over een geldig e-mailadres te beschikken, waarmee u informatie over uw bestelling kunt ontvangen;
  • over een door Sketch geaccepteerde betaalkaart te beschikken en geautoriseerd te zijn om deze betaalkaart te gebruiken;
  • juiste accountgegevens te verschaffen aan Sketch

 

Artikel 3. Het aanbod

Het aanbod op www.sketchagency.be/shop bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.

Afbeeldingen en specificaties zijn ter indicatie en Sketch behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. Alle producten zijn gedrukt en kunnen afwijken van de getoonde afbeelding op de website.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt Sketch niet. Indien Sketch een onjuiste prijs vermeld heeft op de webshop – en men ervan uit kan gaan dat het duidelijk om een vergissing gaat – behoudt Sketch zich het recht voor dit aan te passen. Ook als het artikel al besteld en betaald is.

Indien het een artikel betreft dat u besteld heeft, zal Sketch u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de vergissing of fout.

Indien Sketch niet met u in contact kan komen, kan Sketch de bestelling annuleren.

Afhankelijk van de verzendmethode en het afleveradres zal Sketch verzendkosten in rekening brengen. Deze extra kosten zullen duidelijk weergegeven worden tijdens het bestelproces.

Alle productprijzen op www.sketchagency.be/shop zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten.

 

Artikel 4. Bestelling

De bestelling wordt alleen in behandeling genomen als de betaling is goedgekeurd. U kunt een geplaatste bestelling niet wijzigen of annuleren.

Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de betaling. Indien er een probleem is met uw bestelling, ontvangt u hierover bericht.

Sketch is niet verantwoordelijk voor onjuist ingevulde persoonlijke account-, bestel- en adresgegevens. Kosten die gemaakt worden door het bezorgen van een bestelling op een foutief ingevuld afleveradres of de levering van een verkeerd besteld artikel zijn voor rekening van de klant.

Sketch behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren, ook als een bestelling al bevestigd is.

 

Artikel 5. Betaling

Sketch biedt verschillende betaalmethoden aan op de website in een beveiligde betaalomgeving. Alle betalingen lopen via een SSL-beveiligde server die uw gegevens versleuteld verstuurt.

De beveiligde betaalomgeving wordt mogelijk gemaakt door Mollie, die alle betalingen van Sketch verwerkt. U dient de stappen van uw gekozen betaalmethode uit te voeren om de betaling van uw bestelling af te ronden.

Creditcardgegevens worden automatisch overgedragen via een versleuteld en beveiligd systeem naar de payment processor zonder dat Sketch of derden toegang hebben tot deze gegevens. Indien u betaalt met Visa of Mastercard is de betaalomgeving extra beveiligd door speciale verificatiemethoden (Verified by Visa of Mastercard Secure code).

 

Artikel 6. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

De verwachte levertijd is afhankelijk van de gekozen bezorgmethode en het afleveradres. Sketch zal een bestelling zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling verzenden.

De vermelde levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

In het kader van de regels van koop op afstand zal Sketch bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien het niet mogelijk is een bestelling uit te voeren, ontvangt u hierover bericht.

Sketch voldoet aan de leveringsplicht door de levering van de bestelling eenmalig aan de klant aan te bieden. Wanneer de levering geweigerd wordt, dient dit tot volledig bewijs dat Sketch voldaan heeft aan de leveringsplicht.

Sketch is niet verantwoordelijk voor vertragingen door de vervoerder, logistieke problemen, slechte weersomstandigheden of andere omstandigheden buiten de wil en toedoen van Sketch.

 

Artikel 7. Retournering en terugbetaling

Aangekochte producten kunnen niet geretourneerd of geruild worden.  Wel kan u een afspraak maken om een kijkje te komen nemen alvorens tot aankoop over te gaan.

 

Artikel 8. Garantie

U kunt alleen een beroep doen op de garantie over artikelen die u gekocht heeft via www.sketchagency.be/shop

Sketch garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

U bent verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Eventuele gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk gemeld te worden aan Sketch. Het product dient in dit geval geretourneerd te worden in de originele verpakking en in nieuwstaat te verkeren.

U gaat ermee akkoord op de hoogte te zijn dat de afhandeling van de klacht afhankelijk is van de aard van de klacht. Indien uw klachten door Sketch gegrond worden bevonden, zal Sketch, voor zover mogelijk, het product vervangen of repareren of het aankoopbedrag aan u terugbetalen.  Sketch zal schriftelijk een regeling met u treffen over de afhandeling van de klacht.

U dient Sketch in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Iedere aansprakelijkheid van sketch voor enige andere vorm van schade, anders dan schade aan het product, is uitgesloten.

 

Artikel 9. Acties

Sketch kan u een actie, actiecode, afprijzing en korting aanbieden. Deze acties zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

Sketch kan u voorzien van een actiecode die u kunt gebruiken om korting te krijgen op uw bestelling of bepaalde producten. Het is aan u deze actiecode in te voeren bij het plaatsen van een bestelling.  Sketch is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van een actiecode.

Acties, actiecodes, afprijzing en kortingen kunnen niet naderhand toegepast worden op reeds geplaatste bestellingen.

Iedere actie heeft eigen specifieke voorwaarden en een eigen geldigheidsduur. Sketch zal bij bekendmaking van de actie en bij verschaffing van een actiecode een volledige en nauwkeurige omschrijving van de voorwaarden aan u verschaffen.

Sketch kan u ook van een unieke actiecode voorzien. Om misbruik van deze code te voorkomen, dient u deze unieke code geheim te houden. Sketch is niet verantwoordelijk voor een reeds toegepaste unieke actiecode. Actiecodes zijn niet inwisselbaar voor geld.

Sketch kan niet aan een actie worden gehouden indien u ervan uit kunt gaan dat het duidelijk om een vergissing gaat. Sketch behoudt zich het recht voor de actie aan te passen. Ook als de bestelling al geplaatst en betaald is.

Sketch behoudt zich het recht voor een actie te herroepen of ervan af te wijken en accounts te blokkeren of te sluiten wanneer er sprake is van incorrect gebruik. Onder incorrect gebruik verstaat Sketch: fraude, sabotage of al het andere dat de eerlijkheid van een actie in gevaar brengt.

 

Artikel 10. Privacy

Indien u een bestelling plaatst op www.sketchagency.be/shop worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sketch. Sketch houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties.

Sketch stelt informatie over het gebruik van de gegevens beschikbaar door middel van het privacy beleid op de website.

Sketch respecteert uw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Sketch is niet verantwoordelijk voor de privacy instellingen op uw apparaat. Sketch raadt u aan gebruik te maken van antivirussoftware.

 

Artikel 11. Misbruik

Het is niet toegestaan de website en andere diensten van Sketch te misbruiken. Het is ook niet toegestaan gebruik te maken van automatische systemen of software waarmee gegevens uit de Sketch website geëxporteerd kunnen worden.

Pogingen tot het misbruiken van de website en diensten van Sketch zullen worden gezien als een strafbaar feit. Informatie over zulke activiteiten zullen worden overgedragen aan wet handhavende autoriteiten.

Sketch behoudt zich het recht voor accounts te sluiten of te blokkeren.

 

Artikel 12. Klachten

Bij klachten, problemen of vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Sketch.

e-mail:sayhello@sketchagency.be
telefoon: +32 473 22 47 47
adres:
Sketch Agency

t.a.v. klantenservice
Winston Churchilllaan 178

1180 Ukkel

België

 

Artikel 13. Overmacht

Sketch is niet aansprakelijk indien een overeenkomst niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, elke omstandigheid die niet voor het risico van Sketch behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen en ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Sketch behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is Sketch gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sketch en klant, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, zijn enkel bevoegd ratione loci, de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel.